img

Narolskie Centrum Informacji NCI

        Narolskie Centrum Informacji powstało w październiku 2008 roku. Celem powstania oraz działalności NCI jest zbieranie, redagowanie oraz publikowanie materiałów z życia codziennego mieszkańców Gminy Narol na potrzeby informacji i promocji. Materiały te publikowane są w portalach internetowych oraz prasie i innych mediach. Stworzona w NCI redakcja, to w większości ludzie młodzi, chcący sprawdzić się w dziennikarstwie. To właśnie oni zdobywają materiały, przeprowadzają wywiady, szukają ciekawych, inspirujących tematów z życia lokalnej społeczności nadających się do publikacji. Poprzez pracę w redakcji dziennikarskiej młodzież nabywa pewności siebie i wiary we własne umiejętności. W zespole redakcyjnym uczą się sumienności, pracowitości, wytrwałości i pokonywania barier oraz pozbywania tremy. Wspólnie podejmują decyzje, analizują zgromadzone materiały pod kątem ich przydatności do publikacji w odpowiednich mediach. To właśnie NCI jest z Państwem podczas imprez i wydarzeń kulturalnych, uroczystości patriotycznych, zawodów sportowych oraz inicjatyw integracyjnych naszej społeczności...

       Narolskie Centrum Informacji, którego celem stało się dokumentowanie wydarzeń w gminie Narol publikowało informacje i artykuły w prasie lokalnej na łamach: Dziennika Polskiego, Nowin i Życia Podkarpackiego, Tygodnika Tomaszowskiego, Kresowiaka Galicyjskiego Kuriera Lubaczowskiego oraz na portalach internetowych. Materiały przygotowane przez NCI wykorzystywane były przez redaktorów Radia Lublin i Radia Rzeszów, a teksty redagowane przez NCI znalazły się w przewodnikach turystycznych i informatorach. Od czasu powstania w samej tylko prasie opublikowano już ponad dwieście siedemdziesiąt artykułów! Młodzież była z wizytą w siedzibie Dziennika Polskiego w Rzeszowie, a także w ramach projektu grantowego uczestniczyła w cyklu szkoleń i warsztatów fotograficznych i prasowych.

        W grudniu 2009 roku odbyła się pierwsza edycja Gali Narolskiego Centrum Informacji. W Gminnym Ośrodku Kultury wręczono statuetki „PIÓRO NCI 2009” dla redaktorów, którzy wnieśli największy wkład w pracę NCI w mijającym roku. Z rąk Burmistrza Narola Stanisława Wosia nagrody otrzymali: Maria Woś, Justyna Grechuta, Sylwia Świętojańska, Katarzyna Woś, Marek Pudełko, Joanna Kolbuch oraz Justyna Woś.

Specjalne podziękowania za okazaną pomoc w pracach NCI przekazano wszystkim dyrektorom gminnych szkół. Na uroczystość przybył Redaktor Naczelny Tygodnika Tomaszowskiego Krzysztof Adamczuk, który zwracając się do redaktorów pogratulował efektów dotychczasowej pracy i zwrócił uwagę na misję, jaką oprócz samego pisania mają do spełnienie osoby, zajmujące się taką pracą. Dodał, że z podziwem patrzy na tą narolską grupę, która społecznie wykonuje takie zadania, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością.

       Dzisiaj grupa Narolskiego Centrum Informacji liczy trzydzieści osób. Wśród nich są m.in. uczniowie, nauczyciele, studenci. Wszystkich łączy jedna pasja – dziennikarstwo. Poprzez pracę w redakcji NCI młodzież nabywa pewności siebie i wiary we własne umiejętności. W zespole redakcyjnym uczą się sumienności, pracowitości, wytrwałości i pokonywania barier oraz pozbywania tremy. Występowanie publiczne jako dziennikarz, uczy ich wspólnego podejmowania decyzji, analizy zgromadzonych materiałów, ich poprawek i przydatności do odpowiednich publikacji. Przez to radzą sobie ze stresem, stają się otwarci i pewni siebie. Dorastają do przeświadczenia, że stają się osobami publicznymi. Uczestnicy stają się potrzebni innym, a swoją pracą włączają się w życie społeczne i kulturalne gminy Narol oraz szkół, z których pochodzą. Przed Narolskim Centrum Informacji kolejny rok wytężonej pracy, a biorąc pod uwagę, że do redakcji zgłaszają się kolejni chętni, to efekty pracy NCI będą równie owocne.

        Narolskie Centrum Informacji w 2010 roku przez dwa miesiące realizowano projekt mający na celu powołanie Redakcji Fotograficznej w NCI oraz przeszkolenie jej członków na potrzeby dziennikarskie w wykonywaniu, przetwarzaniu i publikowaniu materiałów fotograficznych. Program zrealizowany z funduszy Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich przewidywał m.in. 40 godzin spotkań, warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych w terenie, zakup aparatu fotograficznego oraz stworzenie dokumentacji fotograficznej z C.K. Jarmarku Galicyjskiego – Dni Narola. Po dwóch miesiącach powołano siedmioosobową redakcję fotograficzną, której efekty pracy można już było obejrzeć na łamach Tygodnika Tomaszowskiego oraz na stronie www.narol.pl. Do udziału w projekcie zaproszono redaktora Tomasza Maliszewskiego. Młodzież zapoznała się z obsługą zakupionego do Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu aparatu fotograficznego, jego możliwościami oraz zasadami korzystania. Oprócz warsztatów teoretycznych młodzi adepci fotografii mieli zajęcia w terenie, fotografując narolskie świątynie, pałac i pomniki. Ponadto przez cztery dni dokumentowali imprezy i wydarzenia artystyczne podczas XI C.K. Jarmarku Galicyjskiego. Efekt ich pracy można podziwiać na stronie internetowej Gminy Narol. Na zakończenie projektu otrzymali legitymacje prasowych fotoreporterów i zostali przedstawieni całej redakcji Narolskiego Centrum Informacji.

       Zespół fotoreporterów tworzą: Marek Pudełko, Sabina Szularz, Michał Szawara, Magdalena Lasota, Kinga Urbaniak, Tomasz Ważny oraz Ewa Broszko. Młodzieży pogratulował redaktor Tomasz Maliszewski, który przyjechał również na zakończenie projektu i życzył im owocnej pracy w tej trudnej sferze dziennikarskiego rzemiosła.

        My ze swojej strony prosimy wszystkie władze, urzędy, szkoły oraz kluby sportowe i inne instytucje o udzielenie redaktorom i fotoreporterom NCI wszelkiej pomocy w wykonywaniu obowiązków dziennikarskich, a za dotychczasową pomoc, wsparcie i wyrozumiałość serdecznie dziękujemy!

 

Menu strony

Warto zobaczyć

Ostatnio dodane do galerii

imgimgimgimgimgimg

Zachęcamy również do obejrzenia innych zdjęć w Galerii Fotograficznej NCI